• NEWS

    News

    January 24, 2019

    (Tiếng Việt) Trao Giấy chứng nhận đầu tư dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa VNTT (Becamex IDC) và NTT VIET NAM CORPORATION (Nhật Bản)

    Sorry, this entry is only available in Vietnamese.